เงียบริงโทน

ดาวน์โหลดริงโทนเงียบไม่ว่าจะเป็นไฟล์ MP3 หรือไฟล์ WAV ถ้าคุณต้องการโทรศัพท์มือถือของคุณให้แหวนโดยไม่ต้องเสียง ด้วยเสียงเรียกเข้าเงียบโทรศัพท์ของคุณจะดัง แต่ไม่มีใครสามารถได้ยินมัน

Silent Ringtone  1 second MP3

Silent Ringtone  10 second MP3

Silent Ringtone  1 second WAV

Silent Ringtone  10 second WAV

ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้สั่นสะเทือนเมื่อมีสายหรือข้อความมาในเช่นเดียวกับการใช้เสียงเรียกเข้าเงียบ คุณสามารถรู้สึกว่ามัน; ไม่มีใครสามารถได้ยินมัน

Try the Mosquito Ringtone too.