The Silent Ringtone

Tải nhạc chuông Hoặc là im lặng như một tập tin MP3 hoặc file WAV nếu bạn muốn điện thoại di động đổ chuông mà không có một âm thanh. Với một nhạc chuông im lặng điện thoại đổ chuông nhưng không ai có thể nghe thấy nó.

Silent Ringtone  1 second MP3

Silent Ringtone  10 second MP3

Silent Ringtone  1 second WAV

Silent Ringtone  10 second WAV

Try the Mosquito Ringtone too.